Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Om kemikalier
i din vardag.

Läs mer    
Vad är kemikalier?

En giftfri miljö

Var lämnas avfall?

Varumärkningar

Om Kunskapsbanken

Om Rena Västmanland

Kemikalieambassadörer

Frågor och svar

Kampanjmaterial

Länkar

Kontakt

Kemi startsida

FA21:s startsida

 

Om Rena Västmanland

Kampanjen Rena Västmanland drivs av Förbundet Agenda 21. Den startade 2005 och är nu inne på sin tredje etapp.

Kampanjen ska uppmärksamma de kemikalier som vi omger oss med i vardagen. Många är skadliga för både miljön och hälsan, vilket i sin tur även påverkar ekonomin negativt. Kampanjen ska uppmärksamma privatpersoners kemikalieanvändning genom att sprida kunskap – inte onödiga pekpinnar. Nuvarande etapp av kampanjen finansieras av Miljömålsrådet (se länk nedan).

Namnet Rena Västmanland kan man välja att tolka på olika sätt. En tolkning är att vi vill kunna säga ”– Välkommen till vårt Rena Västmanland!”

Aktuella aktiviteter
Under hösten 2008 pågår den tredje etappen av Rena Västmanland, aktiviteterna är:
-utveckla www.fa21.se med en skolavdelning
-föreläsningar för skolklasser år 6-9
-lärarseminarier
-föreläsning riktad till föräldrar och personal för barn i förskoleåldern

Under mars månad 2009 genomförs de sista lärarseminarierna i projektet.


Särskilt för medlemmar
Alla medlemmar i FA21 kan kostnadsfritt låta sin personal lära sig mer om kemikalier i barns vardag. Träffarna riktar sig till föräldrar med barn i förskoleåldern. Se länk för mer information eller kontakta kansliet.

Läs mer om vad Miljömålsrådet gör på deras hemsida.

Charlotte Bäckström
2009-02-23

 


Vilka kemikalier
använder du?
Har du hållbara
vanor?

Testa dig  
Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna    
Har du en fundering 
med koppling till 
kemikalier? 

Fråga här