Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
A21-förbundet

Vision

Historik

Styrelsen

Stadgar

Stämmor

Medlemmar

Bli medlem

 

Här ska det vara gott att leva

Ett hållbart samhälle innebär att vi som lever idag ska kunna leva
gott, utan att det sker på bekostnad av kommande generationers möjligheter att också leva ett bra liv.

I Agenda 21-förbundets vision ligger länets företag i framkanten, både när det gäller miljösatsningar, kvalitet och arbetsmiljö. Kollektivtrafiken är ett verkligt alternativ och på vägarna rullar det mest miljöbilar. Det är vi västmanlänningar som snabbast byter ut olja och andra fossila bränslen mot förnybara energikällor och vårt avfall är en del av kretsloppet.

Nära och rättvist
Naturligtvis är det också i Västmanland som djur- och växtlivet har det bästa skyddet och farliga kemikalier och andra gifter har minskat mest. I affärerna dominerar närproducerat liksom miljö- och rättvisemärkta produkter.
Sist men inte minst har Västmanland den friskaste befolkningen, den lägsta arbetslösheten och bästa boendemiljön. Med andra ord: det är här det är gott att leva.


Fem hörnpelare
Förbundet Agenda 21:s vision bygger på fem hörnpelare:


Långsiktighet
Vi som lever idag ska kunna tillfredsställa våra behov, utan att kommande generationers möjligheter att också leva ett gott liv äventyras.

Solidaritet
Vårt sätt att leva får inte ske på andra människors bekostnad, vare sig i vårt eget land eller i andra delar av världen. De gemensamma resurserna ska fördelas på ett rättvist sätt.

Ekologi
Förverkligandet av det goda livet måste ske i samklang med naturen och med respekt för de ekologiska samband som vi själva är en del av.

Hållbara relationer
Hållbar utveckling förutsätter hållbara relationer mellan män och kvinnor och mellan människor med olika religion, social och kulturell bakgrund.

Delaktighet
Ett samhälle blir hållbart om det bygger på en skapande mångfald med fria, trygga och engagerade människor som känner tillit och delaktighet.

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan