Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Hållbar utveckling

Agenda 21

 

Handlingsprogram för överlevnad

Agenda 21 är namnet på det handlingsprogram för hållbar utveckling som världens stater kom överens om under FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992.

Begreppet Agenda 21 betyder handlingsprogram för det 21:a århundradet. Det handlar om vad individer och organisationer på alla samhällsnivåer kan göra för att verka för en hållbar utveckling. Riokonferensen var då den största i FN:s historia. 181 stater fanns samlade, EG var representerat och cirka 120 stats- och regeringschefer deltog. Förutom Agenda 21 antogs även Rio-deklarationen om miljö och utveckling och andra dokument och överenskommelser.

Ladda ner en mer detaljerad redogörelse av Agenda 21 här

Agenda 2030-målen
Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren. Att utrota extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.

Agenda 2030-målen

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan