Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Om kemikalier
i din vardag.

Läs mer    
Vad är kemikalier?

En giftfri miljö

Var lämnas avfall?

Varumärkningar

Om Kunskapsbanken

Om Rena Västmanland

Kemikalieambassadörer

Frågor och svar

Kampanjmaterial

Länkar

Kontakt

Kemi startsida

FA21:s startsida

  Var lämnas avfall?
Det du blir av med får någon annan ta hand om. Vem?
(Bild: VafabMiljö)
Avfall, sopor, skräp, överskott, loppisprylar, begagnat, resurser, råvaror..
  Det finns många ord för samma sak beroende på synsätt. Hur tar vi hand om det som vi inte ser som direkt användbara produkter mer? Tidigare slängdes mycket bara på ”tippen”. Idag har vi lärt oss en hel del om farorna med ett sådant synsätt.
  Kort sagt - vad är det som blir avfall?

Avfallshierarkin är ett viktigt begrepp.
  Det betyder att man i möjligaste mån bör följa denna prioritering:
• I första hand: Förebygg uppkomsten av avfall och minska  dess farlighet.
• I andra hand: Återanvänd avfall (förläng livslängden).
• I tredje hand: Återvinn avfall (som material eller energi).
• I fjärde hand: Lagra avfall (i deponi).

Dessa tar hand om ditt avfall:
Kommunerna bestämmer själva vem som ska hämta avfall i hushållens soptunnor. Men alla kommuner i Västmanland är med och äger VafabMiljö som ansvarar för tipparna och Återbruken. När det gäller hämtningsdagar, taxor och liknande, kontakta din kommun för mer information.
Ditt hushållsavfall delas in i två kategorier
• Restavfall
• Bioavfall (som råvara till biogas)

VafabMiljö ansvarar för omhändertagandet av avfallet i kommunerna i Västmanlands län samt Enköpings kommun.
I denna region ansvarar de för
• 18 Återbruk/Återvinningscentraler
• 6 Avfallsstationer

Dessa avfallskategorier kan du lämna till VafabMiljö:
• Batterier
• El-avfall (vitvaror, lampor, saker med sladd...)
• Farligt avfall (från hushåll)
• Förpackningar (papper, glas, mjukplast/frigolit, hårdplast, metall)
• Grovavfall (till deponi)
• Grovavfall (till förbränning)
• Metallskrot
• Tidningar/returpapper
• Tryckimpregnerat trä
• Trä
• Trädgårdsavfall
• Wellpapp


FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, ansvarar för ett eget nätverk av olika Återvinningsstationer i landet. Detta sker som en del i det så kallade producentansvaret.

Butiken där du köpte din produkt kan ibland ta tillbaka den för
vidare transport till lämplig slutstation. Detta gäller till exempel batterier, däck, mediciner och en del andra saker. Fråga i butiken.

Bostadsrättsföreningen har ofta en så kallad miljöbod eller liknande där du bör lämna ditt avfall.


Roine Andersson
2006-02-14

 


Vilka kemikalier
använder du?
Har du hållbara
vanor?

Testa dig  
Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna    
Har du en fundering 
med koppling till 
kemikalier? 

Fråga här