Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
A21-förbundet

Vision

Historik

Styrelsen

Stadgar

Stämmor

Medlemmar

Bli medlem

  Föreningsstämma vår och höst
Förbundet Agenda 21 är en
ideell förening uppbyggd på demokratisk grund. Två gånger per år bjuds alla medlems-
organisationer in till förenings-
stämma. Där sker val av styrelse och beslut fattas om viktiga frågor som rör föreningens verksamhet.

Till föreningsstämmorna har varje medlemsorganisation i Agenda 21-
förbundet rätt att sända ett ombud med rösträtt. Utöver ombudet är också åhörare från medlems-
organisationerna välkomna att delta. Förutom de formella stämmoförhandlingarna brukar stämmorna innehålla studiebesök, seminarier och kulturaktiviteter. Stämmorna är också ett mycket bra tillfälle att träffa representanter för andra medlemsorganisationer och knyta informella kontaktar med företag, myndigheter och organisationer. Stämmorna är normalt avgiftsfria för både ombud och åhörare.

Vårstämma i april
Under april månad genomförs förbundets vårstämma. Då presenterar styrelsen verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året. Dessutom sker val av ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer.

Höststämma i oktober
Höststämman genomförs under oktober månad. Huvudpunkterna är då beslut om arbetsprogram och budget för det kommande året.

Kallelse och handlingar
Kallelse med dagordning sänds senast en månad före respektive stämma ut till medlemsorganisationens kontaktperson. Handlingar med besluts-
förslag från styrelsen ska vara utsända senast 14 dagar före stämman. Kallelse, dagordning, handlingar samt protokoll från stämman sänds normalt via epost.

Protokoll Vårstämma 2016
Protokoll höststämma 2015
Vårstämman 2015
Höststämman 2014
Protokoll från höststämman 2013
Protokoll från vårstämman 2014
Protokoll från vårstämman 2013
Stämmoprotokoll från vårstämman 2012
Stämmoprotokoll från höststämman 2012
En passning för klimatet
Vårstämma 2010 - Västerås stad
Höststämma 2009 - Folkets Hus, Surahammar
Vårstämma 2009 - Hallstahammars kommun
Höststämma 2008 - Mimer, Västerås
Vårstämma 2008 - Sala-Heby Energi, Sala
Höststämma 2007 - VafabMiljö, Västerås
Vårstämma 2007 - Köpings kommun
Höststämma 2006 - Kungsörs kommun

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan