Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Om kemikalier
i din vardag.

Läs mer    
Vad är kemikalier?

En giftfri miljö

Var lämnas avfall?

Varumärkningar

Om Kunskapsbanken

Om Rena Västmanland

Kemikalieambassadörer

Frågor och svar

Kampanjmaterial

Länkar

Kontakt

Kemi startsida

FA21:s startsida

  En kunskapsbank om kemikalier


Kemikalier är en del av vår vardag. De finns i alla material och produkter omkring dig – i dina hygienartiklar, i din mat eller i dina kläder. Även om alla kemikalier inte är giftiga så är det bra att lära sig mer om dem och välja bort de som är onödiga.

Kemikalier behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör. Men alltför många är skadliga för miljön och hälsan. På den här hemsidan har kampanjen Rena Västmanland samlat information och goda råd. Här får du inspiration och kunskap för att minska din användning och byta ut de allra farligaste vardagskemikalierna. Du får också råd om var du ska slänga överblivna kemikalier. Dina val och handlingar är viktiga i arbetet med att bli av med oönskade kemikalier, liksom i vårt uppdrag att göra utvecklingen hållbar.

Gröna Draken hjälper dig att hitta rätt i kemikaliedjungeln.
Under rubriken Kunskapsbanken hittar du en västmanländsk kunskapsbank i form av en samling nyckelord som har kopplingar till kemikalier. Klickar du på Testet kan du testa dina hållbara vanor och lära dig mer om hur du ska undvika giftiga kemikalier. Har du funderingar med anknytning till kemikalier? Du är välkommen att Fråga Draken. Kanske hamnar svaret på din fråga på hemsidan.
 

Miljonbidrag från Energimyndigheten
Statens energimyndighet har beviljat Förbundet Agenda 21 närmare en miljon kronor för att genomföra folkbildningsprojektet Vett & Watt i Västmanlands län och Heby kommun.

2012-11-23
Läs mer

Bombardier ny medlem i förbundet
Bombardier har beslutat att bli medlemmar i Förbundet Agenda 21. De kommer också att vara värdar för förbundets höststämma den 26 oktober. Marknadschef Christian Schmidt berättar om varför företaget har valt att engagera sig i det regionala nätverket Förbundet Agenda 21.

2012-11-01
Läs mer

Vårstämman beslutade om energi- och klimatprojekt
Förbundet Agenda 21:s vårstämma hölls i fullmäktigesalen i Västerås stadshus den 27 april med Västerås stad som värd. Ett stort antal medlemsorganisationer var med på stämman och fattade viktiga beslut om förbundets satsning på ett stort energi- och klimatprojekt.

2012-05-27
Läs mer

På turné bland medlemmarna
Nu slutspurtar Förbundet Agenda 21 med förstudien om energi- och klimatprojektet. Vid förbundets vårstämma i april ska studien presenteras och viktiga beslut fattas.

2012-03-25
Läs mer

 


Vilka kemikalier
använder du?
Har du hållbara
vanor?

Testa dig  
Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna    
Har du en fundering 
med koppling till 
kemikalier? 

Fråga här