Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Om kemikalier
i din vardag.

Läs mer    
Vad är kemikalier?

En giftfri miljö

Var lämnas avfall?

Varumärkningar

Om Kunskapsbanken

Om Rena Västmanland

Kemikalieambassadörer

Frågor och svar

Kampanjmaterial

Länkar

Kontakt

Kemi startsida

FA21:s startsida

  Om Kunskapsbanken
När kultur möter natur behövs det kunskap om kemikaliers påverkan på människor och miljön.
(Bild: Roine Andersson)
Kunskapsbanken är Rena Västmanlands urval av fakta, kommentarer och tips som har med både nyttiga kemikalier och skadliga miljögifter i din vardag att göra. Huvudsyftet är att vara ett underlag och ett verktyg för reflektioner, samtal och handlingar. Ett glokalt och humanekologiskt Västmanlandsperspektiv präglar urval och texter. Att tänka glokalt är att ha det globala i tankarna när du handlar lokalt.

Upplägget i Kunskapsbanken är en samling nyckelord i bokstavsordning. Alla nyckelord är dessutom uppdelade i någon av kategorierna kemikalier, produkter, verksamheter eller specialuttryck.

Kunskapsbanken har inga ambitioner på att bli en heltäckande encyklopedi. Den tar upp ett urval av vardagskemikalierna som vi möter. Ge gärna tips på nya nyckelord!

Anna Kejler
2007-03-05

 


Vilka kemikalier
använder du?
Har du hållbara
vanor?

Testa dig  
Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna    
Har du en fundering 
med koppling till 
kemikalier? 

Fråga här