Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Lärarrummet

Länkar

Ät S.M.A.R.T. mat

Testdeltagare

Kontakt

Skolwebbens startsida

FA21:s startsida

  1 X 2

Fråga 1.

Gamla mediciner kan påverka bl.a. fiskar om de via avloppet kommer ut i sjön. Var ska du lämna gamla mediciner för att vara säker på att de tas omhand på ett miljösäkert sätt? 1. Till läkaren som skrev ut dem
 X. På Återbruket
 2. På Apoteket

Fråga 2.

Hur många liter vatten går det åt för att producera ett par jeans? Hela kedjan från odling, tillverkningsprocess, färgning, blekning, transport till dig i butiken? 1. 10 000 liter
 X. 100 liter
 2. 1000 liter

Fråga 3.

Många produkter framställs utan kemikalier till skillnad från vanliga produkter alternativt innehåller en mindre mängd kemikalier och har då olika miljömärkningar.Vilken miljömärkning finns inte på bilden?
 1. Svanen
 X. Rättvisemärkt
 2. Falken

Fråga 4.

Efter att du tvättat målarpenslen i lacknafta häller du ut lacknafta i diskhon, var hamnar den då till slut? 1. I avloppsreningsverket
 X. Den försvinner
 2. På Återbruket

Namn

Klass

Skola


 Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna