Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Gröna Draken

Senaste nummer

Arkiv

Redaktionen

Annonsera

Enkät

 

Vad tycker du om Gröna Draken?

Gröna Draken fyller 15 år i höst. Det firar vi bland annat genom att sätta igång ett utvecklingsarbete för att göra en bra tidning ännu bättre. Både styrelsen och medlemsorgani- sationerna är engagerade, men vi är också mycket intresse- rade av att veta vad du som läsare tycker om Gröna Draken och vad tidningen betyder för dig. Och allra viktigast: Vad kan vi göra för att du ska ha nytta av Gröna Draken?

Du kan hjälpa oss att utveckla Gröna Draken genom att fylla i enkäten nedan. Fyll i formuläret direkt här på hemsidan eller ladda hem enkäten som pdf-fil här.

Tack på förhand!
Gröna Drakens redaktion

1. Hur ofta läser du Gröna Draken?
Varje nummer
Nästan alla nummer
Sällan
Aldrig

2. Hur mycket läser du vanligtvis i ett enskilt nummer?
Nästan alla artiklar
En stor del av artiklarna
Ganska få artiklar
Inga artiklar

3. Hur mycket har du läst i det senaste numret?
Nästan alla artiklar
En stor del av artiklarna
Ganska få artiklar
Inga artiklar

4. Vad tycker du om innehållet/ämnesvalen i Gröna Draken?
Mycket bra
Ganska bra
Ganska dåligt
Dåligt

5. Vad tycker du om texterna i Gröna Draken?
Mycket bra
Ganska bra
Ganska dåliga
Dåliga

6. Vad tycker du om bilderna i Gröna Draken?
Mycket bra
Ganska bra
Ganska dåliga
Dåliga

7. Vad tycker du om formen och layouten i Gröna Draken?
Mycket bra
Ganska bra
Ganska dålig
Dålig

8. Har Gröna Draken gett dig nya kunskaper?
Mycket ofta
Ganska ofta
Sällan
Aldrig

9. Har du blivit stimulerad att göra någon aktiv insats för hållbar utveckling efter att ha läst Gröna Draken?
Mycket ofta
Ganska ofta
Sällan
Aldrig

10. Vad skulle du vilja läsa mer om i Gröna Draken?
Energi/Klimat
Djur och natur
Demokrati
Kompostering och återvinning
Globala frågor
Hälsa
Sociala frågor
Ekonomiska frågor
Kemikalier
Mat
Motion
Barn och ungdomar
Annat: 

11. Vilka typer av artiklar föredrar du?
Praktiska tips och råd om vad du kan göra själv
Faktaartiklar om naturvetenskap/teknik
Personporträtt
Debattartiklar
Artiklar och reportage från kommunerna
Artiklar och reportage om internationella frågor

12. Vad tycker du om att kunna kommentera/debattera texterna i Gröna Draken på hemsidan?
Mycket bra
Ganska bra
Ganska dåligt
Dåligt

13. Gäller dina svar ett särskilt nummer av Gröna Draken?
Ja, nämligen: 

14. Finns det något du saknar i Gröna Draken eller har du övriga synpunkter och förslag

Namn (För- och efternamn)
Adress
Postnr  Postort  
     
E-postadress


 

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan