Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Om kemikalier
i din vardag.

Läs mer    
Vad är kemikalier?

En giftfri miljö

Var lämnas avfall?

Varumärkningar

Om Kunskapsbanken

Om Rena Västmanland

Kemikalieambassadörer

Frågor och svar

Kampanjmaterial

Länkar

Kontakt

Kemi startsida

FA21:s startsida

 

Första kullen Kemikalieambassadörer sträcker på benen utanför visningslokalen på avloppsreningsverket i Västerås. 

(Bild: Anna Kejler)

Sida för Kemikalieambassadörerna

För att sprida information om Rena Västmanland och öka kunskaperna om kemikalier, både hemma och på arbetsplatsen, har fjorton stycken ”Kemikalieambassadörer” utbildats.

Under den här spalt-rubriken finns det information och material till kemikalieambassadörerna.

OH-presentation att själv använda
Ladda ner en OH-presentation i PowerPoint-format som du själv kan använda vid föredrag etc. Lägg gärna till egna bilder eller ta bort det som inte känns relevant. Presentationen innehåller 18 bilder med kommentarer som är tänkt att vara ett stöd eller manus till dig som talar.

Ladda ner presentationen (8,3 MB) i PowerPoint-format.

Eller ladda ner presentationen (1,4 MB) i pdf-format.


Rena Västmanlands roll-up
Nu finns det en sk Roll-up i storlek 200 x 85 cm för Rena Västmanland. Denna får Kemikalieambassadörerna låna för att exempelvis ställa i en entré eller kundcenter. Ni får också låna den till mässor eller andra arrangemang då ni har miljöinformation. Visitkorten för Rena Västmanland bör finnas i anslutning till roll-up:en. Än så länge är det bara under v. 38 och 40 som den är uppbokad. Kontakta kansliet för att boka roll-up:en.

Ladda hem en liten bild för att se hur roll-up:en ser ut.


OH-bilder från utbildningen
I pdf-filen nedan finns de OH-bilder som användes under utbildningen den 9 maj samlade. Om du behöver någon enstaka bild, kontakta kansliet så skickar vi bilden i PowerPoint-format.

OH-bilder från Kemikalieambassadörsutbildningen den 9 maj (948 kB).

Anna Kejler
2007-06-29

 


Vilka kemikalier
använder du?
Har du hållbara
vanor?

Testa dig  
Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna    
Har du en fundering 
med koppling till 
kemikalier? 

Fråga här