Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
A21-förbundet

Vision

Historik

Styrelsen

Stadgar

Stämmor

Medlemmar

Bli medlem

 

Nätverk med över 80 medlemmar

Förbundet Agenda 21 (FA21) är en mötesplats för regional hållbar utveckling. FA21 är det enda i sitt slag i Sverige med över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor. Förbundet startade 1994 med att ge ut tidningen Gröna Draken.

FA21:s roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Förbundet har en vision som vilar på fem hörnpelare; långsiktighet, solidaritet, ekologi, hållbara relationer och delaktighet. Förbundet har valt att fokusera på områdena; klimat & energi, vardagskemikalier och resurseffektivitet.

Efter att under uppbyggnadstiden ha dominerats av organisationer inom den offentliga sektorn har förbundet alltmer blivit intressant för det privata näringslivet och även för ideella organisationer. Detta är en mycket viktig utveckling med tanke på att Agenda 21-processen och arbetet för hållbar utveckling är ett uppdrag för alla samhällssektorer.

Vad innebär medlemskapet?
Som medlem har ni förmånen att initiera och/eller medverka i de olika projekt FA21 bedriver. Ni får möjlighet till rådgivning, rabatt på utbildningar och chans att delta i kostnadsfria seminarier. Ni får dessutom tillgång till ett brett kontaktnät.

Dessutom utgör medlemskapet även ett mycket viktigt stöd till att fyra gånger per år ge ut tidningen Gröna Draken till alla hushåll i regionen, 130 000 exemplar. Som medlem ges även rabatt till annonsering i tidningen.

Välj nivå
Kommunerna betalar 2,10 kr per invånare och år. Företag, myndigheter och organisationer väljer en nivå utifrån storlek och engagemang. Den lägsta nivån (3 000 kr) är i första hand tänkt för mindre ideella föreningar, skolor och andra med begränsad betalningsförmåga. Den årliga avgiften är uppdelad i en medlemsavgift om 1 000 kr samt en avdragsgill serviceavgift.

Föreningsstämmor utan avgift för medlemmar
En av medlemsförmånerna är att två gånger per år kunna delta i för-
bundets stämmor med ombud och åhörare. Förutom stämmo-
förhandlingarna brukar stämmorna innehålla seminarier, studiebesök och kulturaktiviteter. Normalt tas ingen avgift ut för ombud och åhörare vid stämmorna.

Nyhet! Församlingar kan bli stödmedlemmar
Nu kan även församlingar inom hela Västerås stift (som är medlemmar i förbundet sedan länge) bli stödmedlemmar i Förbundet Agenda 21 för 1000 kr per år. Det är alltså även möjligt om din församling finns i Dalarna eller Örebro län. Församlingen får tillgång till utbildningar, föredrag och information om hur man arbetar med hållbar utveckling. Det är ett enkelt sätt att vara uppdaterad om det senaste inom miljöområdet. Församlingen får också tidningen Gröna Draken fyra gånger per år.

Kontakta förbundets kansli för mer information om församlingsmedlemskapet, tel.0220-395 98 eller e-post: kansliet@fa21.se.

Läs om avgiftsnivåer i din webbläsare
Skicka en förfrågan om medlemskap till kansliet så kontaktar vi dig
Ladda hem ansökningsformulär som pdf

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan