Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress: Linslagargränd 3


tel 070-247 66 13
e-post
kansliet@fa21.se


 

Vett&Watt

En verksamhet med stor bredd

Förbundet Agenda 21:s främsta uppgift är att ge ut tidningen Gröna Draken till hushållen i Västmanland. Vid sidan av tidningsutgivningen utvecklas successivt nya aktiviteter som alla syftar till att Västmanland ska bli det mest hållbara länet i Sverige.

Verksamheten bygger framförallt på den kunskap och de resurser som förbundets medlemsorganisationer besitter. Seminarieverksamhet, kampanjer och andra aktiviteter utgår från förbundets ambition att vara en nätverksbyggare, kunskapsbank och pådrivare för hållbar utveckling. Styrelsen leder verksamheten och har till sin hjälp ett kansli.

Energi- och klimatprojektet
Nu bedriver FA21 ett energi- och klimatprojekt vars syfte är att folkbilda kring dessa frågor. Det räcker inte bara med information. Förbundet vill ändra beteendemönster för att minska energianvändning och öka andelen förnybar energi. Energi- och klimatprojektet innehåller flera delar med Vett & Watt, Temadagar om solenergi och Idéforum för hållbar utveckling. Vett & Watt utvecklades till ett projekt riktat till barn och ungdomar och nu genomförs Vett & Watt Idrott som riktas mot idrottsrörelsen.

Informationskanaler
FA21:s viktigaste informationskanal är tidningen Gröna Draken, som fyra gånger per år distribueras till samtliga 130 000 hushåll i Västmanlands län. Gröna Draken ges även ut som kassettidning för synskadade. En stor del av artiklarna finns också att läsa här på hemsidan. Gröna Draken finns även på Facebook. FA21 når också ut genom projektens sidor på sociala medier, YouTube m.m. Ett exempel är Vett & Watt på YouTube och och Facebook.

Vett & Watt YouTube-kanal
Gröna Draken Facebook
Rena Västmanland - om vardagskemikalier
Fossilfritt Västmanland 2015
Rättvisemärkt kaffe på jobbet
God mat för äldre
Energistatistik för Västmanland
2012-10-08: ENERGIMYNDIGHETEN GER PENGAR TILL VETT & WATT
Vett & Watt med bullfest

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan