Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Om kemikalier
i din vardag.

Läs mer    
Vad är kemikalier?

En giftfri miljö

Var lämnas avfall?

Varumärkningar

Om Kunskapsbanken

Om Rena Västmanland

Kemikalieambassadörer

Frågor och svar

Kampanjmaterial

Länkar

Kontakt

Kemi startsida

FA21:s startsida

  Vad är kemikalier?
Märkningen med det kala trädet och den döda fisken anger att en produkt kan skada miljön på kort eller lång sikt.
Kemikalier är egentligen allt vi har omkring oss. Kemikalier är ämnen eller blandningar av ämnen. Antingen finns de naturligt i naturen, till exempel saltet i havet, eller så är det vi människor som har skapat dem genom att blanda olika ämnen.

Kemikalier är kemiska ämnen eller produkter som är framställda av människan. Kemikalier kan finnas i flytande och fast form eller som gas. Kemikalier som ger påverkan på miljön och människors hälsa kallas miljögifter. Också andra kemikalier kan vara farliga och orsaka samma skada som miljögifter, som förgiftning, fosterskador, cancer och allergi. I vilken omfattning ett visst ämne orsakar negativa effekter på hälsa och miljö är en fråga om koncentration samt var och i vilket tillstånd kemikalien befinner sig. Vissa ämnen anses dock som så farliga för människa och miljö att man beslutat att de skall avvecklas helt från allt användande. Till dessa hör bland annat CFC, kadmium och kvicksilver.

Anna Kejler
2007-01-23

 


Vilka kemikalier
använder du?
Har du hållbara
vanor?

Testa dig  
Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna    
Har du en fundering 
med koppling till 
kemikalier? 

Fråga här