Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
A21-förbundet

Vision

Historik

Styrelsen

Stadgar

Stämmor

Medlemmar

Bli medlem

 

Naturguidning i hagmarkerna i Strömsholm, i samband med Förbundet Agenda 21:s vårstämma 2009.

Katalysator för hållbar utveckling

Förbundet Agenda 21 är en ideell förening som arbetar för att Västmanland ska bli bäst på hållbar utveckling; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi är ett unikt nätverk med drygt 80 företag, myndigheter och organisationer som medlemmar. Dessutom har vi en egen tidning som i 22 år har getts ut till alla 130 000 hushåll i Västmanlands län och Heby kommun.

Förutom att ge ut Gröna Draken ordnar vi seminarier, utflykter, studiebesök, kampanjer och andra aktiviteter. Vi ser vår roll som en nätverksbyggare, kunskapsbank och pådrivare för hållbar utveckling. Vår verksamhet vänder sig till offentlig, privat och ideell sektor.

Verksamhet med bredd och djup
Exempel på aktiviteter som vi arbetar med är:
• Utbildningar och informationsträffar kring frågor som energi och klimat, transporter, kemikaliehantering och rättvis handel.
• Guidade utflykter till olika naturreservat i länet och Färnebofjärdens nationalpark.
• Samordning av aktiviteter gällande Världsmiljödagen, Earth Hour, World Fair Trade Day och Rena Västmanlandsdagen.
• Kampanj för att fler ska dricka Fairtrade-märkt kaffe på jobbet.
• Projekt om energi och klimat-frågor.
• Ungdomsting för Hållbar Utveckling

Samverka mer
Den stora resursen, och själva basen i verksamheten, är de 80 medlemsorganisationerna. Vår ambition är att sammanföra medlemmarna i projekt, utbildningsinsatser och kampanjer. Tillsammans blir vi starkare och når större bredd. Förbundet Agenda 21 leds av en styrelse som väljs vid den årliga vårstämman. Samordningen sker främst genom arbetsutskottet, förbundssekreteraren och kansliet i Västerås.

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan