Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Hållbar utveckling

Agenda 21

 

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp som har fått stor spridning världen över. Det lanserades 1987 av dåvarande norska statsministern Gro Harlem Brundtland i den så kallade Brundtlandrapporten. Här definieras begreppet som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Hållbar utveckling kan tolkas och beskrivas på många sätt, men det råder bred enighet om att en hållbar utveckling måste vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen.

Ekologiska, ekonomiska och sociala system
En hållbar utveckling växer fram i samspelet mellan ekologiska, ekonomiska och sociala system. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle eller en förstörd miljö. De sociala systemen får inte underminera ekonomin och miljöpolitiken måste vara kostnadseffektiv.

Globalt perspektiv
För att systemen ska kunna samspela och stödja varandra måste förändringar genomföras i alla systemen. Dessutom måste arbetet med att ställa om samhället bedrivas i ett globalt perspektiv, eftersom nationella förändringar nästan alltid ger effekter på andra länder.Gro Harlem Brundtland, tidigare statsminister i Norge och chef för WHO, lanserade begreppet hållbar utveckling 1987.

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan