Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Om kemikalier
i din vardag.

Läs mer    
Vad är kemikalier?

En giftfri miljö

Var lämnas avfall?

Varumärkningar

Om Kunskapsbanken

Om Rena Västmanland

Kemikalieambassadörer

Frågor och svar

Kampanjmaterial

Länkar

Kontakt

Kemi startsida

FA21:s startsida

 

Märkesguide?

Rena Västmanlands märkesguide hjälper dig att göra mer medvetna val. För det mesta räcker det med att känna till en handfull märken och titta efter dem när man handlar men ibland stöter man på andra märken och farosymboler som det kan vara bra att ta reda på vad de innebär.


De vanligaste märkningarna på vardagskemikalier
Svanen
Den nordiska miljömärkningen som finns på en mängd olika varor och visar att de belastar miljö och människors hälsa så lite som möjligt under hela livscykeln. Krav ställs också på kvalitet och funktion. Det är SIS Miljömärkning AB som sköter märkningen och kontrollerna i Sverige.

Bra Miljöval – Falken
Märkningen finns på en rad olika produkter t ex diskmedel, el och tågresor. Dessa belastar miljö och människors hälsa så lite som möjligt under hela livscykeln från råvara till avfall. Det är Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, som bestämmer reglerna för märkningen och utför kontrollerna.

Farosymboler
Farosymboler, eller varningsmärken, är obligatoriska på kemikalier som är farliga för miljön och hälsan. Sybolen är svart på orange botten och ska finnas på förpackningen tillsammans med information om riskerna och hur man skyddar sig själv och miljön.

KRAV
Krav-märket finns främst på livsmedel men även på textilier, gödsel, plantor med mera. Märkningen garanterar att produkten framställts ekologiskt och utan kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Krav kontrollerar varor som produvcerats i Sverige men märket finns även på importerade produkter och då är det organisationer som Krav samarbetar med som skött kontrollen.

Rättvisemärkt
Fair trade-Rättvisemärkt är en etisk och social märkning. Märkningen finns på varor som producerats av småbönder och arbetare i utvecklingsländer, t ex kaffe, kakao, te och bananer. Märkningen garanterar att de fått skäligt betalt, att man har en långsiktig affärsrelation och att social, ekonomisk och demokratisk utveckling gynnas. Märkningen drivs av Rättvisemärkt i Sverige AB.

FSC
FSC-märkningen är den internationella märkningen av skogsprodukter. FSC visar att skogsbruket bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Förkortningen FSC står för ”Forest Stewardship Council”, som är en internationell medlemsorganisation.


Kategorier av märkningar på produkter
Alla märken och märkningar som finns på olika vardagsvaror du köper kan grovt delas in i följande kategorier:

Miljömärkning – KRAV, Svanen, Falken/Bra Miljöval, TCO, Demeter, EU-blomman, FSC, (PSC), TCO, Ekologiskt jordbruk (EU-förordning), Rainforest Alliance (USA), Naturland (Tyskland), Utz Kapeh (USA).
Social/Etisk märkning – Rättvisemärkt/FairTrade.
Ekonomimärkning – ”Bäst i test”, Stiftung Warentest (Tyskland).
Energimärkning – Energideklarationen (Konsumentverket), Eloff strömsnål (NUTEK).
Faromärkning – Farosymboler i svart på orange botten.
Hälsomärkning – Nyckelhålet, Svalan, Sädesaxet, Hälsosignalen.
Stödmärkning – Pandan (WWF).
Handlares egna märkning – Änglamark (Coop), Skona (ICA), Treklövern (Coop), Fauna (Dagab).
Nonsensmärkning – Diverse gulliga djur, formuleringar som; ”Gröna…”, ”Ekologiska…”, ”Naturliga…”, ”Miljöbästa...”.
Tvättrådsmärkning – Kemtvätt, temp, etc.
Innehållsdeklarationer/Tillsatsmärkning – E-nummer. (Innehåll i varor listas i fallande skala, dvs det som det finns mest av ska stå först).
Varumärken – Logotyper, reklamslogans.
Återvinningsmärkning – Returpilarna, plasttrianglar med koder för plastkvalité, Der grune punkt (i Tyskland).


Veta mer?

Om Miljömärkarna
KRAV, SIS Miljömärkning, Svenska Naturskyddsföreningen och TCO Development har här samsats om en hemsida där det finns bra bilder och fyllig information om många märkningar.

Om Rena Kläder-kampanjen
Citat: –Varför finns det inte en Rena Kläder-märkning? Vi får ofta frågan varför det inte finns någon Rena Kläder-märkning på kläder, precis som det finns Rättvisemärkning på till exempel kaffe och te. Här kommer en förklaring.

Om Kooperation utan gränser
På sidan 25-27 i rapporten Priset för ditt kaffe finns en mycket bra information om några märken som finns på många varor. Till exempel den kontroversiella grodan på bananer från Chiquita®

Om Livsmedelsverket
De utfärdar regler för innehållsdeklarationer på livsmedel. De tillsatser som är godkända av EU listas i en E-nummernyckel som kan laddas ner här.

Anna Kejler
2007-02-26

 


Vilka kemikalier
använder du?
Har du hållbara
vanor?

Testa dig  
Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna    
Har du en fundering 
med koppling till 
kemikalier? 

Fråga här