Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Fossilfritt -
Aktiviteter och projekt
i Västmanland

Visa  
Om Fossilfritt Västmanland 2015

Begränsad klimatpåverkan

Vad är energi?

Lokalt klimatarbete

Aktuellt

Tips & Trix

Fossilfri kommun

Solenergi-skola

Energi på Menyn

Frågor och svar

Nyhetsarkivet

Gröna Draken

Informationsmaterial

Energiprojekt

Länkar

Kontakt

Energi startsida

FA21:s startsida

 

Eva Dalenstam från Miljöstyrningsrådet ger tips på hur man kan ställa klimatkrav i offentlig upphandling.  

(Bild: Kjell Gustavsson)

Rapport från seminarium

Förbundet Agenda 21 har tillsammans med bland andra Länsstyrelsen arrangerat tre seminarier under 2007-2008 på temat "Fossilfri kommun". Här följer en rapport från det senaste seminariet.

Idéer för klimatarbetet
Förbundet Agenda 21 arrangerade, tillsammans med Länsstyrelsen och Surahammars kommun, ett klimatseminarium fredagen den 14 mars. I fokus stod Västmanlands kommuner.

Ett 40-tal politiker och tjänstemän samlades i Folkets hus i Surahmmar, för att under en dag inspireras och få nya idéer för sitt arbete att minska utsläppen av växthusgaser på hemmaplan. Seminaret var det tredje i serien "Fossilfri kommun".

Klimatläget i kommunerna
Dagen inleddes med en överblick av klimatläget i länet. Representanter från kommuner fick berätta om hur ens klimatarbete ser ut och om man gjort något extra spännande sedan sist. Helt klart är att det händer mycket i länet just nu och många kommuner gör investeringar för att minska utsläppen. Vi fick också höra en fördjupning ifrån Västerås stad och Frida Veibäck, som berättade om deras satsning på en webb-lösning "Västerås-baormetern" som kommer att underlätta uppföljning och kommunikation av kommunens hållbarhetsarbete.

Regional klimatstrategi på gång
Från kommunerna är steget inte långt till Länsstyrelsen. Lennart Granath och Måns Enander berättade om att man fått uppdrag från staten att ta fram en regional klimatstrategi under året.


Klimatkrav i upphandling
Eva Dalenstam från Miljöstyrningsrådet tog död på myten att det inte går att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Eftersom den offentliga upphandlingen står för 400 miljarder sek/år eller 25% av BNP så spelar det verkligen roll vad exempelvis kommunerna ställer för krav. Eva berättade om flera exempel på kommuner som lyckats. Längre ner på sidan hittar du Evas oh-bilder i en pdf-fil att ladda ner (tyvärr utan bilder av hänsyn till att filen inte skulle bli så stor). Längre ner på sidan hittar du också en länk till Miljöstyrningsrådets nylanserade webbutbildning om klimatkrav i offentlig upphandling.


Sparsam körning
Eftermiddagen ägnade vi åt bilkörning. Kommunerna har många biltransporter och genom att utbilda sin personal i sk Ecodriving så sparar man både pengar och miljö. Mathias Axelsson från Axelssons trafikskolor höll ett mycket tänkvärt föredrag om hur man kan spara bränsle genom några egentligen ganska enkla knep och åtgärder. Det handlar såväl om tekniksa grejer t ex lufttrycket i däcken och motorvärmare, som körteknik t ex att släppa gasen i tid och låta bilen motorbromsa. Efter Mathias teoripass fick vi chansen att åka med honom på en liten demo-tur i hans bil som var utrustad med en bränslemätare. Vi var flera som fick riktiga aha-upplevelser av att se vilken skillnad körstilen kan göra på förbrukningen.

OH-bilder från Fossilfri kommun 1, 2 och 3 finner du här.

Anna Malmström
2009-01-30

 


Statistik och fakta
över nuläget i länet.

Läs mer  
Har du en fundering 
med koppling till 
energi?

Fråga här  
Dela med dig
av smarta idéer.

Tipsa här