Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Fossilfritt -
Aktiviteter och projekt
i Västmanland

Visa  
Om Fossilfritt Västmanland 2015

Begränsad klimatpåverkan

Vad är energi?

Lokalt klimatarbete

Aktuellt

Tips & Trix

Fossilfri kommun

Solenergi-skola

Energi på Menyn

Frågor och svar

Nyhetsarkivet

Gröna Draken

Informationsmaterial

Energiprojekt

Länkar

Kontakt

Energi startsida

FA21:s startsida

  Energi
Solen är ursprunget till de flesta energikällorna.
(Bild: Leyla Atak)
Lite förenklat kan man säga att energi är rörelse eller möjlighet till rörelse. Energin kan bara omvandlas från en form till en annan, den kan alltså varken nyskapas eller förstöras. Energin finns dock i många olika former till exempel som mat, ved, bensin, el, värme, olja och kol.

Solen ger oss energi
Solen är förutsättning för allt liv på jorden och ursprunget till de flesta energikällorna. Solens strålar kan användas direkt genom solfångare och solceller. Vattnets kretslopp drivs av solen, som ger oss energi i det strömmande vattnet. Solenergi finns också lagrad i gröna växter som ger oss biobränsle. Det är från början också solenergin som lagrats i form av kol, olja och gas. Uran, tidvattenvågor och värme från jordens inre, är de enda energikällor som inte har sitt direkta ursprung i solen.

Mängden energi är konstant
Energi kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas mellan olika former. Rörelseenergin i vinden blir till elektrisk energi i vindkraftsverkets generator. Elektrisk energi kan sedan omvandlas till värmeenergi i en spis. Energin i en kastrull med potatis kan omvandlas till kemisk energi i kroppen. Energi kan alltså inte förstöras men däremot försämras kvaliteten under omvandlingarna.

Förnybar och icke förnybar energi
Energin kan delas in i förnybara energikällor som vattenkraft, solstrålning, vindenergi och bioenergi, och icke förnybara energikällor som kärnkraft, olja, kol och fossilgas. De förnybara energikällorna flödar ständigt medan energi från icke förnybara källor förnyas extremt långsamt. Det är de icke förbybara energikällorna olja, kol och fossilgas som ger upphov till den förstärkta växthuseffekten och klimatförändringarna.

På Energimyndighetens hemsida finns fakta om energi.

Anna Kejler
2007-03-26

 


Statistik och fakta
över nuläget i länet.

Läs mer  
Har du en fundering 
med koppling till 
energi?

Fråga här  
Dela med dig
av smarta idéer.

Tipsa här