Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Fossilfritt -
Aktiviteter och projekt
i Västmanland

Visa  
Om Fossilfritt Västmanland 2015

Begränsad klimatpåverkan

Vad är energi?

Lokalt klimatarbete

Aktuellt

Tips & Trix

Fossilfri kommun

Solenergi-skola

Energi på Menyn

Frågor och svar

Nyhetsarkivet

Gröna Draken

Informationsmaterial

Energiprojekt

Länkar

Kontakt

Energi startsida

FA21:s startsida

  Lyckas med lokalt klimatarbete
"Tänk globalt - handla lokalt" är en gammal sanning verkligen passar att använda i klimatfrågan. Effekterna av utsläppen av växthusgaser är globala. Internationella överenskommelser kan sätta upp mål och peka ut riktningen men förändringen och omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle måste ske lokalt. Under den här rubriken finns det exempel och länkar till kommuner, organisationer och myndigheter, som kan vara till hjälp i det lokala klimatarbetet.

Myndigheter ger goda råd
Naturvårdsverket har samlat information om klimatförändringarna, bl a specialanpassad information för handläggare och politiker på lokal nivå.
Naturvårdsverket

Energimyndigheten har samlat information om de fem kommunerna i Uthållig kommun-programmet, de regionala energikontoren och om kommunal energiplanering.
Energimyndigheten

SCB presenterar på uppdrag av Energimyndigheten statistik över energianvändningen på kommunal nivå. Statistiken är uppdelad på ett flertal olika kategorier och användare.
Kommunala energibalanser

Länsstyrelsen i Västmanland har tagit fram en regional klimat- och energistrategi. Dessutom har de sammanställt statistik från Västmanlands kommuner, som kan användas som underlag för lokalt klimatarbete.
Ladda ner Länsstyrelsens klimat- och energistrategi
Underlagsmaterial från Länsstyrelsen

På Vägverkets hemsida finns information om nya bilars klimatpåverkan från 2009. Här finns bilarnas koldioxidutsläpp redovisade på kommunnivå.
Bilindex från 2009


Exempel från Västmanlands kommuner
Numera har flera kommuner i länet klimatstrategier. Klicka på respektive kommunnamn för att ladda ner deras strategier.

Sala
Västerås
Fagersta
Arboga
Kungsör


Övriga råd och tips
Nätverket "Klimatkommunerna" har samlat tips och material för kommunalt klimatarbete och CO2-inventeringar på deras hemsida.
Klimatkommunerna

Under 2009 genomförde Svenska Naturskyddsföreningen sin tredje enkätundersökning till kommunerna om deras klimatarbete. Enkätsvaren ledde fram till en rapport och en rankinglista. Enkätfrågorna kan vara användbara som kontrollfrågor i det lokala klimatarbetet.
Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2009

Även tidningen Miljöaktuellt har genomfört en kommunranking under 2010. Rankingen är en sammanställning av hur kommunerna klarat sig i andra jämförelser, såsom Naturskyddsföreningens klimatindex, gröna bilister samt ifall kommunerna är med i Ekokommuner eller är Fairtrade City. Högst poäng fick Malmö, följt av Stockholm och Lund.
Miljöaktuellts kommunranking
Läs mer om miljöarbetet i Malmö

Växjö kommun har tagit fram en metod för att inventera koldioxidutsläppen från fossila bränslen i kommunens verksamhet. Klimatkommunerna har samlat handledning för metoden och formulär.
Växjös metod för koldioxidinventeringar


Kristin Elgh-Dalgren
2010-06-17

 


Statistik och fakta
över nuläget i länet.

Läs mer  
Har du en fundering 
med koppling till 
energi?

Fråga här  
Dela med dig
av smarta idéer.

Tipsa här