Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Fossilfritt -
Aktiviteter och projekt
i Västmanland

Visa  
Om Fossilfritt Västmanland 2015

Begränsad klimatpåverkan

Vad är energi?

Lokalt klimatarbete

Aktuellt

Tips & Trix

Fossilfri kommun

Solenergi-skola

Energi på Menyn

Frågor och svar

Nyhetsarkivet

Gröna Draken

Informationsmaterial

Energiprojekt

Länkar

Kontakt

Energi startsida

FA21:s startsida

 


Aktuella projekt 2010

För tillfället driver Förbundet Agenda 21 två projekt inom det större ramprojektet Fossilfritt Västmanland 2015. Ett av projekten handlar om energieffektivisering av storkök och restauranger och det andra är ett samarbetsprojekt med tre av länets energiboloag, som syftar till att öka kunskapen om klimatfrågan, energieffektivisering och bioenergi.

Energi på Menyn
Under 2009-2010 finns projektet Energi på Menyn, som riktar sig till restaurang- och storköksägare i Västmanland. Projektet syftar till att öka medvetenheten om energiförbrukning bland dessa aktörer genom utbildning av ägare och personal i hur rätt val och användande av kökets utrustning kan leda till stora energibesparingar. Detta skulle i så fall gynna inte bara miljön, utan också kunna bidra till stora ekonomiska besparingar. Projektet genomförs med pengar från Energimyndigheten och Länsstyrelsen.

Vill du veta mer om energieffektivisering av proffskök?
> Artikel i Gröna Draken
> Energimyndighetens projekt STIL2

Energibolagen och länsstyrelsen
Sedan 2008 drives också ett projekt som är finansierat av tre energibolag i länet (Mälarenergi, Surahammars Kommunalteknik och Sala-Heby Energi) samt länsstyrelsen. Projektet syftar till att öka kunskapen om klimatproblematiken, energieffektivisering och användandet av bioenergi. Projektet har hittills innehållit såväl kurser och utbildningar, som det större klimatkonvent som hölls i november 2009.

Mer information om energibolagens och länsstyrelsens arbete finns på länkarna nedan:

> Mälarenergi
> Surahammars Kommunalteknik
> Sala-Heby Energi
> Länsstyrelsen i Västmanland


Kommande aktiviteter
Flera aktiviteter är på gång inom ramen för Fossilfritt Västmanland 2015.

• Energimätningar på tre utvalda restauranger och storkök inom ramen för Energi på Menyn.
• Politisk debatt med regionalpolitiker från de sju riksdagspartierna 26 augusti.
• Seminarium om framtidens energi i Surahammars Folkets Hus.
• Konferens om energieffektivsering 30 november.


Kontakt
För mer information om de olika projekten eller om det övergripande arbetet inom Fossilfritt Västmanland 2015, kontakta projektledaren Kristin Elgh-Dalgren, på Förbundet Agenda 21s kansli.

Kristin Elgh-Dalgren
2010-06-23

 


Statistik och fakta
över nuläget i länet.

Läs mer  
Har du en fundering 
med koppling till 
energi?

Fråga här  
Dela med dig
av smarta idéer.

Tipsa här