Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Fossilfritt -
Aktiviteter och projekt
i Västmanland

Visa  
Om Fossilfritt Västmanland 2015

Begränsad klimatpåverkan

Vad är energi?

Lokalt klimatarbete

Aktuellt

Tips & Trix

Fossilfri kommun

Solenergi-skola

Energi på Menyn

Frågor och svar

Nyhetsarkivet

Gröna Draken

Informationsmaterial

Energiprojekt

Länkar

Kontakt

Energi startsida

FA21:s startsida

  Länkar

Bra länkar med kopplingar till energi och lokalt klimatarbete.

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning och för bostadsfrågor. På hemsidan finns information om energideklarationer av byggnader och om olika typer av stöd.

Boverket


Energikontoret i Mälardalen AB ett icke vinstdrivande aktiebolag ägt av kommunerna i Södermanland. Energikontoret ska verka för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling genom att vara en aktiv och central aktör i regionen i energi-, miljö- och transportfrågor.

Energikontoret i Mälardalen AB


Information och rapportering kring de regionala miljömålen.

Länsstyrelsen i Västmanland - Miljömål


Information kring de 16 nationella miljömålen.

Miljömålsportalen


Naturvårdsverkets hemsida om "Klimat i förändring".

Naturvårdsverket - klimat


Energimyndigheten arbetar för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Statens Energimyndighet


Naturskyddsföeringens hemsida innehåller mycket bra fakta och information om klimatförändringarna. Här finns också många bra tips på vad var och en kan göra för att hejda klimatförändringarna.

Svenska Naturskyddsföreningen - klimat


 


Statistik och fakta
över nuläget i länet.

Läs mer  
Har du en fundering 
med koppling till 
energi?

Fråga här  
Dela med dig
av smarta idéer.

Tipsa här