Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Fossilfritt -
Aktiviteter och projekt
i Västmanland

Visa  
Om Fossilfritt Västmanland 2015

Begränsad klimatpåverkan

Vad är energi?

Lokalt klimatarbete

Aktuellt

Tips & Trix

Fossilfri kommun

Solenergi-skola

Energi på Menyn

Frågor och svar

Nyhetsarkivet

Gröna Draken

Informationsmaterial

Energiprojekt

Länkar

Kontakt

Energi startsida

FA21:s startsida

 

Det blåser medvind för energiomställningen i Västmanland. 

(Bild: Tomasz Sienicki)

Om Fossilfritt Västmanland 2015

Förbundet Agenda 21 har tagit initiativ till ett samarbete i länet som syftar till att Västmanland ska bli oberoende av kol, olja och andra fossila bränslen senast 2015. Ett motsvarande mål har satts upp på det nationella planet, men då är årtalet 2020.
I denna viktiga framtidsfråga vill Agenda 21-förbundet vara en pådrivande kraft, som genom nätverksarbete och kunskapsförmedling samlar alla goda krafter i länet.

Många aktiviteter pågår
Målet Fossilfritt Västmanland 2015 är tufft, men fullt möjligt att nå. En rad aktiviteter pågår redan på många håll i regionen inom hela energianvändningsområdet – allt ifrån effektivisering till alternativa fordonsbränslen. Naturligtvis pågår detta mera på grund av att olika aktörer insett klokskapen i att förändra, än att Förbundet Agenda 21 har drivit på.

Kartläggning av fossilanvändningen viktig
Förbundet Agenda 21:s arbete inom Fossilfritt Västmanland 2015 startade redan våren 2006. Sedan dess har vi arbetat med att stötta och inspirera kommunerna för kartläggning av sina växthusgasutsläpp. Vi har arrangerat seminarier, hållit ihop ett nätverk, producerat en bilaga till Gröna Draken om konsumtion, genomfört en webb-baserad klimatcirkel och mycket, mycket mer.

Projektet finansieras med hjälp av Länsstyrelsen, Mälarenergi, Surahammars kommunalteknik, Sala-Heby Energi och Naturvårdsverket.


En utmaning till kommunerna
För att få ytterligare kraft i arbetet tror vi att det är viktigt att så många aktörer som möjligt tar formella beslut där de ställer sig bakom målet Fossilfritt Västmanland 2015. Vår förhoppning är att länets kommuner visar vägen, genom att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ansluter sig till Fossilfritt Västmanland 2015 och därmed gör det till ett gemensamt mål för Västmanland. Hitills (feb-10) är det åtta av länets kommuner som fattat ett formellt beslut om att ställa sig bakom utmaningen. Dessa kommuner är:
-Arboga
-Hallstahammar
-Kungsör
-Köping
-Norberg
-Sala
-Skinnskatteberg
-Västerås
Fagersta anser att de indirekt ställt sig bakom målsättningen genom andra beslut. Heby och Surahammar väntar vi på besked ifrån.


Pilotlän?
Förhoppningen är att Västmanland ska bli en förebild i omställningen till förnybara bränslen. Kanske kommer vi att kunna bli ett pilotlän för det nationella målet om ett oljefritt Sverige?

Energibalans
Erik Dahlquist, professor i energiteknik vid Mälardalens Högskola har räknat på energibehovet för Västmanlands län. Slutsatsen är att vi kan bli självförsörjande på förnyelsebar energi. Läs mer i pdf-filen nedan.


Ladda hem presentation av Erik Dahlquist energibalans.

Anna Malmström
2009-04-08

 


Statistik och fakta
över nuläget i länet.

Läs mer  
Har du en fundering 
med koppling till 
energi?

Fråga här  
Dela med dig
av smarta idéer.

Tipsa här