Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress: Linslagargränd 3


tel 070-247 66 13
e-post
kansliet@fa21.se


 

Rapport Svett & Watt

Projektet Svett & Watt

Svett & Watt har genomfört många aktiviteter för att minska energianvändningen inom idrottsrörelsen. Projektet vänder sig till målgrupperna idrottsfastigheter, föräldrar och andra vuxna samt barn och ungdomar.

Idrottsfastigheter
Flera workshops om energibesparing i fastigheter har genomförts. Ett handlade om energibesparing i ishallar med följande diskussion om skyltar i idrottshallar. Det har också ordnats ett workshop om solenergi för idrottshallar. Här finns ett stort intresse bland golfföreningar som ser möjligheter att minska energikostnaderna. Det har även ordnats workshop i samband med att energikartläggningar presenteras för föreningar.

Föräldrar och andra vuxna
Föräldrar har nåtts genom projektets informatörer som besöker idrottsevenemang. Informatörerna genomför också en enkätundersökning som riktar sig till idrottsfamiljer. En särskild broschyr har utarbetats för att få igång energi och klimatintresset bland föräldrar.

Barn och ungdomar
Svett & Watt har tagit fram en barnbok som delas ut till barn på idrottsskolor och träningsläger. Barnboken passar även för högläsning och innehåller information som också föräldrar kan ta till sig. Projektet har även utarbetat lärandeaffischer där barnen ritar och skriver om energifrågor.

Gycklargruppen Trix genomför nu föreställningar för barn och ungdomar på idrottsförbundets sommarskolor och föreningarnas träningsläger. Trix har tagit fram en skräddarsydd Svett & Watt-show som ger kunskap om energi och klimatfrågor.


Kommunikation
Svett & Watt är ett kommunikationsprojekt som förutom ovanstående kommuniceras genom sociala medier och tidningen Gröna Draken. Svett & Watt är med på Instagram och Facebook, se instagram.com/svettochwatt och facebook.se/svettochwatt. Projektet finns också med på webbsidan vettochwatt.se, se fliken Svett & Watt. Därtill skriver Västmanlands idrottsförbund nyhetsbrev till föreningarna och driver en instagramtävling i energibesparing. Var gärna med och tävla på #svettochwattEric Söderberg
2017-06-19

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan