Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

  Julskinka och upplysning i lampdjungeln
Ann Lundkvist, ansvarig för Vett & Watt inom Riksbyggen i Västerås.
Nästa vecka startar Riksbyggen i Västerås två Vett & Watt-cirklar med ett 20-tal deltagare. I första omgången är målgruppen styrelseledamöter i olika bostadsrättsföreningar, men nästa år kommer även boende inom Riksbyggen att erbjudas Vett & Watt-utbildning.

Som start på Riksbyggens Vett & Watt-verksamhet arrangerades en informationskväll i början av december med julgröt och ekologisk julskinka.
  Ett 30-tal personer lyssnade till Västerås stads energirådgivare Anna Malmström, som under rubriken Upplysning i lampdjungeln berättade om energisnåla lampor som alternativ till de traditionella glödlamporna. Anna kommer också att leda de två första studiecirklarna.
  Zandra Camber, projektledare för Vett & Watt, informerade om projektet och om Förbundet Agenda 21:s energi- och klimatarbete.

Mer hållbara beslut
Ann Lundkvist på Riksbyggen är mycket nöjd med informationskvällen och att det på kort tid har gått att fylla två cirklar.
  – Genom att styrelseledamöter går en utbildning om energibesparing får föreningarna hjälp och inspiration att göra andra val och ta mer hållbara beslut i framtiden, säger hon. Dessutom kan styrelseledamöterna intressera andra boende att gå cirklar längre fram.


Få igång diskussioner
En bostadsrättsförening kan göra mycket för att minska sin energi-
förbrukning och därmed sina kostnader, anser Ann Lundkvist.
  – Det handlar om sådant som utomhus- och trappbelysning, men också  om vad var och en kan göra hemma i sina lägenheter. Genom cirklarna kan vi säkert få igång diskussioner som i sin tur ändrar människors vanor.


Nästan fem tusen lägenheter
Intresseföreningen för Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Västerås har 33 medlemsföreningar med tillsammans drygt 4 800 lägenheter.Kjell Gustavsson
2012-12-05

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan