Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

  Länsstyrelsen erbjuder alla anställda Vett & Watt
Jan van der Horst, initiativtagare till Vett & Watt-utbildningen på Läns-
styrelsen i Västmanlands län.
Under 2013 kommer samtliga 175 anställda på Länsstyrelsen i Västmanland att erbjudas utbildning i energibesparing genom Vett & Watt.

Vett & Watt-utbildningen på Länsstyrelsen sker på arbetstid vid två ordinarie enhetsmöten. Totalt får varje anställd en utbildning i energibesparing på sammanlagt två och en halv timme, berättar initiativtagaren Jan van der Horst, som samordnar Länsstyrelsens arbete med energiomställning i länet.
  – Det är arbetsplatsen som vi har gemensamt, därför kommer vi att fokusera på energibesparingar som var och en kan göra på jobbet, säger han.

Spara med enkla åtgärder
Jan van der Horst är övertygad om att Vett & Watt-utbildningen kommer att leda till att Länsstyrelsen minskar sin energiförbrukning.
  - Det handlar ofta om enkla åtgärder som att släcka lampor, stänga av datorer och inte låta elektriska apparater stå i standby-läge. Men vi kommer säkert även in på andra frågor, till exempel hur vi reser i tjänsten.
  Eftersom Länsstyrelsen ska bygga om sina arbetslokaler passar Vett & Watt särskilt bra just nu.
  – Vi kan nog få fram många bra förslag till energibesparingar som kan användas när ombyggnaden planeras.


Handledare turas om
Tre personer på Länsstyrelsen kommer att turas om som handledare vid enhetsmötena. Som kursmaterial används det studiehäfte som Förbundet Agenda 21 har tagit fram.
  Det är Länsstyrelsens ledning med landshövding Ingemar Skogö i spetsen som har fattat beslut om att alla anställda ska få gå en Vett & Watt-utbildning på arbetstid.
  – Eftersom Länsstyrelsen bidrar med projektmedel till Vett & Watt känns det bra att även vi själva använder oss av konceptet, säger Jan van der Horst.
Kjell Gustavsson
2012-12-04

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan