Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

  Vandring bland gamla träd
Barockparken som anlades på 1700-talet är ovanligt väl bevarad och unik i sitt slag. Där finns alléer med lind, kastanj, poppelpil och ask, träd som planterades i början och mitten av 1700-talet. I en av alléerna finns även vackra lövgångar.
(Bild: Marita Gustavsson)
Parken vid Ängsö slott andas historia. Vid slottet har människor levt och arbetat under många århundraden. Parken var viktig för att visa hur välbärgat och blomstrande slottet var. Även om mycket har förändrats sedan 1700-talet är det viktigt att bevara och vårda det kulturarv som finns i den gamla slottsparken.

Söndagen 13 juni följde ett 20-tal personer med på vandring i Ängsö slottspark. Guider var Karin Andersson, biolog och Liselott Blombäck, antikvarie vid Länsstyrelsen. De berättade att parken hade både en lustdel för det estetiska sinnet på framsidan av slottet och en bruksdel med odlingar på baksidan. Bland annat fanns dammar med rudor, fiskar som klarar att leva i dyigt vatten.

Väl bevarad park
Barockparken som anlades på 1700-talet är ovanligt väl bevarad och unik i sitt slag. Där finns alléer med lind, kastanj, poppelpil och ask, träd som planterades i början och mitten av 1700-talet. I en av alléerna finns även vackra lövgångar. Ovanligt nog ligger inte de längsta alléerna utgående från slottets framsida som brukligt, utan längs med. Det beror på att de flesta som besökte slottet på den tiden kom sjövägen. När parken anlades låg den betydligt närmare vattnet. Sedan dess har Mälarens vattennivå sjunkit med cirka en och en halv meter.

Varje träd har en egen skötselplan
På varje träd i parken sitter en liten bricka med ett nummer. Varje träd har en egen skötselplan för hur de ska skötas så att träden kan räddas så långt det är möjligt. Genom åren har beskärningen varierat mycket och ibland gjort mer skada än nytta. Nu är tanken att träden ska beskäras på ett sätt som liknar det som gjordes under 1700-talet. Lindarna beskars då kraftigt för att inte växa på höjden och konkurrera med slottsbyggnaden.
De gamla träden är fulla av liv, många insekter trivs där. Karin Andersson visade exempelvis den ovanliga och hotade läderbaggen som doftar sött. I träden bor även många fåglar, kajornas ungar har just lämnat sina bon och stod på marken och väntade på att få mat.

Guidningen arrangerades av Länsstyrelsen i samarbete med Förbundet Agenda 21 och Gröna Draken.

Marita Gustavsson
2010-06-14

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan