Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

 

Getrams 

(Foto: Sara Wallentin)

Bland kända träd och växter

Årets andra utflykt, som arrangerades av Gröna Draken/Förbundet Agenda 21 och Länsstyrelsen, gick till Billingens naturreservat, söder om Strömsholm.

Söndagen den 18 maj arrangerade Gröna Draken/Förbundet Agenda 21 och Länsstyrelsen en utflykt till Billingens naturreservat. Ett tjugotal personer, och en hund, trotsade regn och kyla för att ge sig ut på en innehållsrik tur med fågelskådning och naturupplevelser.

Ekens visdom och kändisskap
Dagens guide Stefan Johansson, från företaget Strömsholms Natur, hälsade välkomna och lotsade gruppen genom området. I Palmska lunden:s lövbryn stannade gruppen vid en gammal ek. Eken utstrålade både styrka och mångfald. Stefan berättade om de livsformer och organismer som finns i eken och att Palmska lunden är berömd i hela Europa. Lunden är nämligen känd som en av de platser där trädlevande knäpparskalbaggar, bland annat läderbaggen lever. Läderbaggen är en art som har funnits sen inlandsisen smälte. Gruppen gick vidare till en häll och blickade ut över vassen och Mälaren. Stefan talade om vikten av betande kreatur för ängens mångfald och fjärilars överlevnad. Gruppen hittade flera blommor såsom getrams, majsmörblomma, gökärt och mormors nattmössa.

Trädens dubbla betydelse
En intressant upptäckt var att berghällen som gruppen stod på är en gammal bergskedja, som för mer än 250 miljoner år sedan gick hela vägen till Finland. Berget bryts långsamt ned och blir så småningom sandstrand. Gruppen nöjde sig dock med att gå och ta en fikapaus på en närliggande kulle. Innan kaffet plockades fram hördes sång av lövsångare, som är Sveriges vanligaste fågel, och ett tranpar hördes ropa från våtmarken. Gullvivor fanns det gott om i området.
Länsstyrelsen har restaurerat landskapet i syfte att skapa bra miljö för solbelysta hagmarksträd. Så att det inte blir så stor konkurrens för ädellövträden som då kan bli gamla och få stora kronor upptill. De solitära träden, som får gott om utrymme kan då ge livsformer åt andra organismer. Guidningen fortsatte över några döda träd och Stefan poängterade vikten att träd får ligga kvar i naturen även om de dött. Träd som lever i 200 år kan nämligen ge nytta för naturen i omgivningen i ytterligare 200 år. Det blir enklare för insekter och larver att komma in i stammen. För mindre hackspettar blir det enklare att hacka boningar i ett dött träd. Ute på Bärlingen hittades ett grävlingsgryt, som luktade skarpt, men platsen var vacker och stenarna vid grytet mäktiga att beskåda.


Rikt fågelliv
På väg in i lä spejades det på fiskgjuse och två bon skådades där det låg fåglar på ägg. Rördrom finns i området men tyvärr varken såg eller hörde gruppen dem. Däremot upptäckte gruppen grågäss, tofsvipor och enkel beckasin. På väg till fågeltornet passerade en räv med en hare i munnen på väg till sin lya. Fladdermössbon var utplacerade strax innan gläntan med fågeltornet som de flesta besökte och kunde se ut över sandholmarna. Tandrot, med bruna knölar på stammen, inspekterades.

Viktigt med betande djur
Stefan påpekade vikten för den biologiska mångfalden att marken hålls betande med hjälp av kor, bland annat för blomsterprakten. En annan som drar nytta av kornas arbete är gulärlorna som fångar insekter korna skrämt upp.
Guidningen avslutades genom en vandring i Broholmsskogen och i lövbrynet tillbaka till parkeringen bjöds det på en närmast trolsk stämning bland hassel och liljekonvalj, en annars så gråmulen dag. Stefan tipsade även om att blanda färska almfrön i salladen!
Sara Wallentin
2008-05-21

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan