Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

 

Den 3 juni arrangerade Förbundet Agenda 21/Gröna Draken och Läns-
styrelsen en guidad utflykt till Lindholmens naturreservat. Bilden nere till vänster visar en bålgeting. 


Inspirerande utflykt till Lindholmen

Kunniga guider, strålande solsken och ett fantastiskt eklandskap gjorde utflykten till Lindholmens naturreservat till en mycket trevlig och inspirerande upplevelse.

Cirka 25 deltagare samlades på lagårdsbacken vid Lindholmens gård när Gröna Draken och Länsstyrelsen bjöd in till utflykt den 3 juni. Stefan Johansson, tillsynsman för naturreservatet, berättade om hur landskapet skiftat karaktär, allt eftersom betingelserna förändrats.
  – Här finns ett landskap som bär spår av människor, djur och kultur genom årtusenden. Och det är åkerbruket som gjort landskapet till vad det är idag, sa han.
  Numera är det Berit och Nils Wallin Håkanson som sköter Lindholmens gård. De föder upp får som betar i Lindholmen och Ekholmens naturreservat. Det är områden som ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Syftet är att värna om naturtyper och arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse. Även kor och islandshästar betar i hagarna och bidrar tillsammans med fåren till att hålla markerna och landskapet öppet.

Intressanta insekter
Hans Lindmark, som är expert på insekter, hade med sig bålgetingar som han släppte ut under kronorna till några stora ekar. Han berättade att bålgetingar är en av många rödlistade arter i reservatet.
  – Tvärtemot vad många tror är det en fredlig art som bygger bo i träd. Men även om de är fredliga har de en stor giftmängd, sa Hans Lindmark.
  Han berättade kunnigt och med stor inlevelse om olika insekter som exempelvis läderbagge, myror och eldskinnbagge. Och om den miljö de lever i.
  Till att börja med gick vandringen efter en liten grusväg. Därefter klättrade deltagarna över ett staket in i en hage där gamla ekar och hassel dominerar. Sedan var det tid för vila en stund. Med utsikt över strandängar och Mälarens vatten dukades fika och matsäck upp. Det var en bra utsiktsplats även för att titta på fåglar. Tofsvipor, tornseglare och måsar var några av de arter som rörde sig oavbrutet till kaffet. Dessutom flög en häger flög förbi på sina stora vingar.
  Vandringen avslutades vid Lindholmens gård. På väg därifrån sågs en brun kärrhök flaxa med vingarna och jaga över åkrarna på låg höjd.




Marita Gustavsson
2007-06-04

 







Svett & Watt



Här kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    




Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan