Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
A21-förbundet

Vision

Historik

Styrelsen

Stadgar

Stämmor

Medlemmar

Bli medlem

Styrelselogin
  Måns Enander
Länsstyrelsen i Västmanlands län

Invaldes i styrelsen för Förbundet Agenda 21 hösten 2003.

Måns Enander arbetar med regionala miljömål på Länsstyrelsen i Västmanlands län. Hans arbetsuppgifter handlar om att omsätta de nationella miljömål, som riksdagen har beslutat om, i praktiken på regional nivå - hur förhåller det sig och vad behöver göras? För detta behövs ett bra kunskapsunderlag, och ett exempel är den databas, som länsstyrelsen har byggt upp tillsammans med Luftvårdsförbundet i Västmanland. I databasen finns alla utsläpp till luften i länet registrerade. - På det sättet håller vi koll på varifrån det släpps ut mest av olika miljöfarliga ämnen, till exempel koldioxid, och var vi behöver sätta in stötarna, säger Måns Enander.

Länsstyrelsen i Västmanlands län arbetar med hållbarhetsfrågor på många olika sätt. Viktigast är kanske att man genom beslut och lagstiftning kan påverka andra aktörer: både privata och offentliga.

- Länsstyrelsen är en myndighet som fattar många viktiga beslut utifrån miljölagar. Vi beslutar om hur till exempel industrier, värme- och reningsverk får bete sig när det gäller miljö, säger Måns Enander.

Måns Enander ser en stor utmaning för länsstyrelsen att även försöka föra in miljöhänsyn i människors sätt att bo, leva och konsumera.

- Det är inte så lätt, men tillsammans med andra kan vi bidra med till exempel information och analyser. Ibland förmedlar vi även ekonomiska stöd för miljöåtgärder.

- Jag ser Förbundet Agenda 21 som ett forum för spridande av idéer och kunskap. Medlemskapet ger en möjlighet att genomföra aktiviteter med nya aktörer. - Förbundet behövs för att det kan vara en brygga mellan byråkrater och människor.

Kontaktinformation
tel: 021-19 52 25
e-post: mans.enander@lansstyrelsen.se

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan