Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

  Företag ska spara energi och bli lönsammare
Gerd Svedberg, rådgivare vid Företagarcentrum i Sala.
Energifallet är namnet på ett projekt som drivs av Företagarcentrum i Sala och handlar om att lära företagare spara energi för att bland annat öka sin lönsamhet. En av fyra byggstenar i projektet är en utbildning i Vett & Watt.

Det första steget är en enklare energirådgivning, som kommunens energi- och klimatrådgivare kan bidra med. För den som vill ha mer fördjupade kunskaper är Vett & Watt nästa steg. Då träffas en grupp företagare tre kvällar under ledning av en person som utbildats av Förbundet Agenda 21.
  – Genom vårt samarbete med Förbundet Agenda 21, som står bakom konceptet Vett & Watt, kan vi erbjuda Salaföretagare rabatterat pris under hela 2013, berättar Gerd Svedberg på Företagarcentrum.

Fyra Vett & Watt-grupper 2013
Ambitionen är att under 2013 genomföra fyra Vett & Watt-grupper med Salaföretagare.
  – Vi hoppas kunna fånga upp små företag som på ett enkelt och billigt sätt kan få hjälp att energieffektivisera sin verksamhet.
  För företag som skulle vilja genomföra andra varianter av Vett & Watt, till exempel en kortare utbildning för all personal, går det enligt Gerd Svedberg att skräddarsy speciallösningar.
  – Vi är flexibla, det viktiga är att nå ut till så många som möjligt, säger hon.


Bred samverkan
De övriga två delarna av Energifallet är energikartläggningar och energiledningssystem.
  Inom projektet samarbetar Altea AB, Energikontoret Mälardalen, Förbundet Agenda 21, Företagarcentrum i Sala, Sala kommun, HESAB och LRF Sala. Projektet inleddes hösten 2012, pågår under hela 2013 och finansieras av Sala Sparbank och Länsstyrelsen i Västmanlands län.


Många små företag
I Sala kommun finns det cirka 1 800 företag. Många av dessa är små, och eftersom Sala är en landsbygdskommun är det vanligt med lantbruksföretag.

Läs mer om Energifallet och Företagscentrum i Sala.

Kjell Gustavsson
2012-12-12

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan