Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

  Senaste energinyheter
Elpriset
(Bild: Energimyndigheten)
Här visas senaste energinyheter. Energianvändningen har sjunkit även år 2012. Produktionen av el från vindkraft kommer troligtvis passera 9,3 TWh 2013.

Vattenkraftproduktionen minskar eftersom 2013 var ett relativt torrt år. Kärnkraft är det energislag som genererat mest el, 63 TWh 2013. Sverige exporterade ca 9 TWh el under året.

Elpriset ökar
Elpriset i kommer i genomsnitt att öka till ca 344 kr per megawattimme jämfört med 282 kr året innan.

Läs mer på Energimyndigheten
Se länken nedan för mer information om energiläget.

Energiläget

Eric Söderberg
2013-12-19

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan