Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

 

(Foto: Anders Jägeberg)

De fick känna suget på mossen

Bara sju personer - och en hund - hade trotsat gråvädret för att deltaga i Gröna Drakens och Länsstyrelsens utflykt till naturreservatet Höskovsmossen mellan Västerfärnebo och Ramnäs. Kanske avskräckte det lätta regnet på morgonen. Men regnet upphörde snart och det blev ett ganska bra väder för en skogsvandring.

Reservatets tillsynsman Kjell Eklund, till vardags kommunekolog i Sala, ledde deltagarna på en halvmilslång skogsvandring. Den gick först över lavklädda hällmarker som visade varifrån Hälleskogen fått sitt namn.
  Sedan vandrade man längs porlande skogsbäckar till Höskovsmossens våta vidder. Där fick också deltagarna känna ”suget” när man går i en riktig blötmyr. Där tar det inte många steg att få upp puls och andning.

Spår av människor
Under vandringen berättade Kjell Eklund om århundradens spår av mänsklig påverkan i det som nu upplevs som en storskog. Kolbottnar, rårösen och offerkast var några kulturminnen som kunde ses.
  Kjell berättade om hur skogen nyttjats som jaktmark, skydd i ofredstider, färdväg och inte minst ”skafferi” för husdjuren. På Höskovsmossen tog man för inte så länge sedan stora mängder starrhö som vinterfoder.


Lekplats för tjäder och orre
Mossen blev naturreservat 1960 bland annat för sitt rika djurliv. Här finns björn, lo, mård och mängder av fåglar. Tjäder och orre har Höskovsmossen som lekplats och Kjell Eklund har en gång till och med sett en vit stork på mossen.
  Denna septemberdag syntes dock inget sådant. Men nio orrar kunde anas som svarta prickar långt ute på mossen.


Anders Jägeberg
2004-09-20

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan