Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

 

Försommarutflykt till Engsöhagar

Vädret växlade från solsken till spöregn och till solsken igen när Gröna Draken och Länsstyrelsen anordnade en utflykt till Engsö om kärlväxter och kulturhistoria den 16 juni.

Fröställningarna efter backsippa var det första som Lennart Gladh visade under guidningen på Engsö. De stod i en torr backe och hade blommat ut.
  - Framtiden för de här backsipporna ser inte särskilt lysande ut, berättade Lennart Gladh. Fröna kommer att hamna bland enarna och de klarar inte den konkurrensen.
  Han fortsatte med att visa tulkört som blommar i klungor nu på försommaren. Vandringen följde sedan vägen mot Eketorp och vidare öster ut. Deltagarna lyssnade mycket intresserat, tittade noga på växter och blad och några antecknade.

Kryddor för bröd, öl och brännvin
Lennart Gladh berättade om hur kulturlandskapet har förändrats i och med att förhållandena för människor har förändrats. Många växter behöver slåtter eller bete för att kunna växa.
  - Det är inte många bönder nu för tiden som har tid att gå med lie och deras fruar efter med räfsa, sa Lennart Gladh. Landskap som här på Engsö är på väg att försvinna.
  En litet gräs som visades upp var vårbrodd som växer på ängar och i torra backar. Det är väldoftande och används bland annat som brännvinskrydda.
  Brudbröd var en annan blomma som växte efter den lilla vägen. Växten har används för att ge lite mer smak i bröd. Älgört som påminner om brudbröd har ingenting med älgar att göra, fick vi veta.
  - Det handlar snarare om en felöversättning. Ölört skulle det nog heta, eftersom örten har använts för att smaksätta öl.


Arternas överlevnadsstrategier
Matsäcken intogs i en vacker fårhage som restaurerats av Länsstyrelsen. Där växte kattfot, jungfrulin, ormrot och inte minst väldoftande nattviol. Många spår av stubbar visade dock att det inte var många år sedan barrträd och sly växte tätt i hagen.
  Deltagarna fick lära sig att kattfotens strategi för att överleva bete är att ha bladrosetten tätt intill marken. Smörblomman har en annan strategi, den smakar illa och är svagt giftig.
  När hela sällskapet vandrade tillbaka i den doftande försommarkvällen kändes säkert tillvaron lite rikare för var och en. Upplevelsen av det vackra landskapet, kunnig vägledning och inte minst göken som gol gång på gång bidrog till en lyckad kväll.
  Lennart Gladh som ledde vandringen är biolog och tillsynsman på huvudön. Han arbetar också för Världsnaturfonden WWF.


Marita Gustavsson
2004-06-17

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan