Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

 


Många ville veta mer om insekter

Det finns mycket spännande att upptäcka om man närmar sig marknivån. Gunnar Sjödin visar några av de yngre deltagarna vilka insekter som trivs i en komocka.

Redan vid samlingen på parkeringen intill Engsö slott fick alla klart för sig att insekter inte är något udda fenomen i naturen som vi kan ha eller mista.    
  Gunnar Sjödin, som är frilansande biolog, berättade att 70 procent av alla organismer är insekter. Bara i Sverige finns det 25 000 arter, vilket ska jämföras med antal fågelarter som är cirka 250. För att inte tala om däggdjur som bara uppgår till 70 arter.
  - Många har en negativ syn på insekter, sade Gunnar Sjödin. Men egentligen är de våra bästa vänner.
  - Om vi i ett enda slag tog bort alla insekter skulle vi människor inte klara oss så länge. Det är insekterna som pollinerar och därmed ser till att det växer. Utan insekterna skulle inget heller brytas ner.
  Men myggorna då? frågade någon. Vem behöver dem?
  - Man kan inte säga att vissa djur inte behövs, svarade Gunnar Sjödin. Alla djur har rätt att finnas till. De är till för sig själva, inte för någon annan.
  Ingen sa emot.

Så spelar gräshopporna
Guidningen på Engsö utanför Västerås den 9 juni ingick i den serie guidningar som Gröna Draken/Förbundet Agenda 21 och Länsstyrelsen har arrangerat de senaste åren. Guidningen sköttes den här gången av Gunnar Sjödin och hans son, insektsforskaren Erik Sjödin.
  Med ett gediget kunnande, en sprudlande entusiasm och ett stort mått humor invigdes vi alla i insekternas förtrollade värld. Vi fick lära oss de allra mest fantastiska varianter av hur parningen går till bland olika insekter. Vi fick reda på varför insekter har olika färger och varför en del är giftiga. Och så avlivades myten att gräshopporna spelar med bakbenen. Deras speciella ljud framkallas istället av att ena benet gnids mot en vinge.


Ny guidning på Engsö 16 juni
Redan den 16 juni är det dags för en ny guidning i Engsös vackra hagmarker. Då kommer biologen Lennart Gladh från Världsnaturfonden WWF att leda en utflykt med temat växter och kulturhistoria. Buss avgår från Fiskartorget i Västerås kl. 17.15. För den som åker egen bil är det samling kl. 18.00 på parkeringen mitt emot Engsö slott.

Kjell Gustavsson
2004-06-09

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan