Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

 


Örnar, forsar och bävrar i Färnebofjärden


Intresset för de guidade naturutflykter som Länsstyrelsen och Gröna Draken arrangerar fortsätter att vara stort. Årets första tur gick till Färnebofjärdens nationalpark den 27 mars.

Ett 50-tal personer följde med bussen och ytterligare ett tiotal personer hade mött upp med egen bil.
  När bussen på små slingriga vägar hade letat sig fram till utsiktstornet i Skekarsbo sken solen upp. Och som på beställning visade en havsörn upp sig mot den blå himlen.
  Från tornet har besökaren en vidunderlig utsikt över den 10 000 ha stora nationalparken. Guiden Anna Jansson berättade om vad som kunde ses från tornet och gav en snabblektion om Färnebofjärdens nationalpark.
  Färnebofjärden är känd för sin fågelrikedom. Förutom häckande havsörn finns här bland annat fiskgjuse, alla arter av hackspettar och åtta arter ugglor. På våren rastar sångsvanar i tusental i de öppna fjärdarna.

Bäver och älvängar
Efter besöket i tornet åkte bussen vidare mot forsarna i Sevedskvarn. I någon solig glänta eller i vindskydden, där brasor hade tänts, intogs den medhavda matsäcken.
  Sen var det dags för en tre kilometer lång promenad upp till Gysinge. Under promenaden sågs många spår av bäver, som det nu finns gott om i nationalparken. Bävern fäller aspar i strandkanten och använder grenarna som bomaterial och till vinterskafferi.
  Promenadstigen mellan Sevedskvarn och Gysinge passerar genom ett område med stora ekar och älvängar. Älvängarna, som översvämmas under våren, har historiskt haft stor betydelse som slåttermark. Näringstilförseln från älvvattnet gav en höproduktion av hög kvalitet. Här bärgade traktens byar sitt vinterfoder till djuren.


Naturum byggs i Gysinge
Promenaden avslutades i Gysinge där en del också passade på att ta en titt i hantverksboden.
  I en av de gamla bruksbyggnaderna ska ett så kallat naturum iordningställas för nationalparens räkning. Det beräknas vara klart sommaren 2005. I byggnaden kommer det att finnas en utställning om Färnebofjärden och information om lämpliga besöksmål. Till Färnebofjärdens naturum kommer också guider att knytas.


Flera utflykter under året
Utflykten till Färnebofjärdens nationalpark var den första av sammanlagt fem guidningar som Länsstyrelsen i Västmanland arrangerar tillsammans med Gröna Draken och Förbundet Agenda 21. Övriga utflykter är:
- 9 juni, kl. 18-20. Engsö (Västerås), insekter.
Ledare: Gunnar och Erik Sjödin.
- 16 juni, kl. 18-20. Engsö (Västerås), kärlväxter och kulturhistoria.
Ledare: Lennart Gladh.
- 18 september. Skogsutflykt med Kjell Eklund.
- 25 september. Billingen (Strömsholm). Flyttfåglar och hagmarksrestaurering.
Ledare: Stefan Johansson.


Kjell Gustavsson
2004-03-28

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan