Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

 

Tom Sävström från Naturskyddsföreningen guidade i Fermansbo urskog. 

(Foto: Kjell Gustavsson)

Utflykt till gammelskogen

Fermansbo, en av länets få urskogar, var målet för en ny guidad utflykt i samarbete mellan Länsstyrelsen och Förbundet Agenda 21/Gröna Draken.

Drygt 20 personer deltog i den tre timmar långa vandringen i Fermansbo naturreservat sista söndagen i september. Guider var Niclas Bergius från Länsstyrelsen och Tom Sävström från den lokala Naturskyddsföreningen.

Skog och myrar med många arter
Fermansbo urskog ligger i Surahammars kommun och är ett 354 hektar stort område med många gamla träd och opåverkade myrmarker. Här finns 150 år gammal skog där arter som duvhök, sparvuggla och tretåig hackspett trivs. Även tjäder och orre finns i området.  
  Fermansbo blev naturreservat 1984 och har sedan dess utvidgats vid två tillfällen, senast 2007 då framförallt flera våtmarker lades till.


Fri utveckling
Guidningen följde den stig som löper genom reservatet. Med jämna mellanrum stannade guiderna och berättade om vad som kunde ses och höras i naturen. Det handlade om allt från ett gammalt torp och rester av kolmilor till svampar och trädstammar i olika grader av nedbrytning.
  Eftersom syftet med reservatet är att bevara den gamla urskogen och myrmarkerna med dess rika växt- och djurliv sker inga direkta skötselåtgärder. Området ska istället lämnas för så kallad fri utveckling. Detta gynnar inte bara floran och faunan utan ger även människor möjlighet att uppleva hur en mycket gammal skog, som inte brukats på många år, kan se ut.


Varfågel på Krokmossen
Den medhavda matsäcken intogs i kanten av Krokmossen där fågellivet är mycket rikt. Som på beställning visade sig också en varfågel ute på mossen, samtidigt som kaffetermosarna skruvades upp.

Läs mer om Fermansbo urskog på Länsstyrelsens hemsida.

Kjell Gustavsson
2007-09-30

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan