Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

 


Utflykt till Aggarön

Det blev succé när Gröna Draken och Länsstyrelsen anordnade en höstutflykt i strålande solsken till Aggarön i Mälaren söndagen den 24 september.

Dagen började med att deltagarna samlades vid Vretbo brygga där Sven-Gunnar Appel, arrendator på ön, hämtade 24 personer med båt för skjuts till Aggarö hamn. Där hade familjen Appel dukat upp med kaffe och äppelkaka. Till fikat informerade Alf Ericson och Björn Brage från Länsstyrelsen om Aggarön och dess historia.
  – Aggarön är en okänd fin ö som ingår i Ridö-Sundbyholms arkipelagens naturreservat, sa Alf Ericson.
  Han berättade att det bott folk på Aggarön sedan 1000-talet och att åkermarken har brukats i flera hundra år.

Hamnkrog för sjöfarare
Sedan 1984 ingår Aggarön i Ridö-Sundbyholms arkipelagens naturreservat, ön ska bevaras och samtidigt göras mer tillgängligt för allmänheten.
  Björn Brage berättade att vid den skyddade platsen vid Aggarö hamn, fanns redan på 1600-talet en hamnkrog där sjöfarare kunde övernatta och proviantera året om.
  Sedan fortsatte guidningen på slingrande grusvägar och stigar, vid sidan av gammal åkermark, små hagar och i skogen.


Lövskog, mistel och dovhjort
På Aggarön finns mycket lövskog som gynnas av det milda klimatet, liksom många ovanliga insekter och svampar. I en gammal fruktträdgård från 1600-talet vid Aggarö säteri växer mängder av fruktträd som dignar av mistel. Även dovhjort som inplanterades från Tyskland på 1940-talet, rådjur, räv, grävling och hare trivs på ön. Fiskgjuse häckar på Aggarön och där finns även många andra fåglar.
  Alf Ericson och Björn Brage berättade om arbetet med att bevara Aggarön med dess unika landskap. Granskogen och en del lövträd ska huggas ner för att ek och lind som inte tål att bli skuggade ska få bättra utrymme.


Tyst och lugn miljö
Alf Ericson betonade hur viktigt det är för honom som förvaltare att ha en bra arrendator som hjälper till att hålla markerna öppna.
  – Sven-Gunnar Appel är just en sådan arrendator som behövs på en ö som den här. Han kan lösa problem som dyker upp.
  1993 tog Lena och Sven-Gunnar Appel över arrendet på Aggarön och flyttade dit med sina fem barn. Förutom arbetet med sina djur och åkermarken tar de på sig entreprenörsjobb som pålning av bryggor, strandarbeten och att röja sly.
  – Vi försöker även utveckla olika bitar med turism. Bland annat ordnar vi båtturer och tar emot gäster för övernattning, sa Sven-Gunnar Appel.
Han betonar att det viktigaste de har att erbjuda är den speciella, lugna miljön och tystnaden.


En särskild historia
Två av deltagarna i utflykten, Lennart Ekblad och Sune Petterson, hade sina speciella skäl att komma till Aggarön. De är kusiner och deras farfar respektive morfar liksom hans far var bosatta på ön. De arbetade som smed och snickare/trädgårdsmästare på Aggarön på 1800-talet.
  Lennart Ekblad berättade att han var sju år när han fick följa med sin pappa till Aggarön. Han letade upp torpet Lindsbo som han tyckte sig känna igen sedan den där gången han besökte ön som liten grabb. Där på trappen blev kusinerna fotograferade.
  Efter vandringen över hela ön var det dags för sopplunch i ett magasin på Aggarö gård. Deltagarna vandrade sedan tillbaka till hamnen för återfärd till fastlandet.


Läs mer om Aggarön

Marita Gustavsson
2006-09-30

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan