Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

 

Ett 40-tal personer deltog i guidningen i Strömsholms naturreservat. 

Utflykt med fåglar, ekar och strömmande vatten

Årets fjärde och sista naturguidning genomfördes i Strömsholms naturreservat den 18 september. Stefan Johansson berättade om de växter och djur och insekter som trivs i det speciella landskapet.

Mer än 40 deltagare samlades på parkeringen vid Strömsholms slott för att vara med i Gröna Drakens och Länsstyrelsens guidning i Strömsholms naturreservat. Det var både barn och vuxna, väl utrustade med ryggsäckar, matsäck, kikare och insektshåvar. Framför alla vandrare sprang en strävhårig tax i långt koppel och nosade på allt spännande.
  I slottsparken stannade Stefan Johansson, tillsynsman för Strömsholms naturreservat. Han berättade om det praktfulla slottet från Gustav Vasas tid och hur miljön runt slottet, som är starkt präglat av hästar och ridsport, förändrats genom tiderna.
  I vanliga fall finns det gott om fågel i området. Det disiga vädret var inte det bästa för fågelskådning men en del visade sig. Bland annat flera ormvråkar som seglade efter konstens alla regler på uppåtvindarna.

Många arter får livsrum i gamla ekar
Vandringen gick längs strömmarna och bankarna i Kolbäcksån och Strömsholms kanal.
  - Här leker nors och asp på våren, sa Stefan Johansson.
Han berättade vidare om det kulturpräglade landskapet med ekar som är flera hundra år, hästhagar och strandängar.
  I det här området finns mer än 170 skyddsvärda växt- och djurarter som anses hotade i Sverige, fortsatte han. Läderbaggen är mest på tapeten, och i somras fångades sju exemplar.
  Han pekade på en stor gammal ek och berättade att 800 – 900 arter är beroende av den 350-åriga eken för sin överlevnad.


Kungsfiskare vid strandbrinken
Nära Kolbäcksåns utlopp i Mälaren har brinken eroderat och träd blåst ner i vattnet. Där fick deltagarna syn på en kungsfiskare som satt i en buske vid vattnet, i närheten simmade några gräsänder. Vegetationen är så tät och frodig att det bitvis påminner om en djungel. En större hackspett satt högst upp i ett stort dött träd med bra utsikt.
  I området finns bäver och till och med utter, vilket indikerar bra vattenkvalitet. I deltat lever mycket sjöfågel, bland annat skrak, häger och knipa.


Molnen lättar och hägern lyfter
Vandringen fortsatte över hagmark och ut på hoppbanan där det var dags för en stunds paus och matsäck. Stefan Johansson plockade upp små askar som bland annat innehöll trollslända och bålgeting som han visade deltagarna.
  Några passade på och gick och tittade på hästkyrkogården i närheten.
– Jag har aldrig sett en kyrkogård med så många olympiska mästare förut, sa en av deltagarna när han kom tillbaka därifrån.
  Fina gamla ädellövträd och hasselsnår passerades vid vandringen tillbaka till slottsparkeringen. Stefan Johansson visade den enda misteln som växer i området. Molnen lättade och när gruppen närmade sig slottet lyfte en häger från vattenbrynet.


Läs mer om Strömsholms naturreservat.

Marita Gustavsson
2005-09-22

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan