Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

 

Kommunalrådet i Heby Marie Wilén och fritidspolitikern Per Möller ser Vett & Watt som en viktig del av framtidsvisionen Heby 2030. 

(Foto: Heby kommun)

Vett & Watt ingår i Heby 2030

År 2030 ska Heby kommun producera mer energi än vad som förbrukas. Det ska ske genom lokal produktion av energi från sol, vind och biogas samt energieffektivisering. Vett & Watt är en viktig del av strategin.
– Vett & Watt är bra eftersom det ökar kunskapen om hur man ska använda energi, säger Hebys kommunalråd Marie Wilén (C).

Som en del av framtidssatsningen Heby 2030 kommer politiker, kommun-
anställda och medborgare i kommunen erbjudas att gå en Vett & Watt-utbildning.
  – Resultatet borde rimligen bli att vi sparar energi, minskar kostnaderna och lär oss att tänka framåt, säger Marie Wilén.

Vett & Watt på politiska möten
Marie Wilén får medhåll av partikamraten Per Möller, som är lantbrukare i kommunen och aktiv inom LRF. Miljö- och samhällsbyggnadsberedningen, där han är ordförande, ska lägga in Vett & Watt som en fortsättning på ordinarie beredningsmöten. Och han räknar med att övriga beredningar och även kommunstyrelsen gör detsamma.

Viktigt att ha kul
Per Möller gick tillsammans med andra lantbrukare en av de provcirklar som genomfördes innan Vett & Watt-projektet beslutades vid Förbundet Agenda 21:s stämma i våras. Nu planerar flera lokala LRF-avdelningar för ytterligare cirklar.
  – Alla var nöjda och tyckte det var intressant att lära sig mer om energi. Och så hade vi kul när vi träffades, det är också viktigt, säger han. De som har gått en cirkel fungerar som ambassadörer för att få fler att anmäla sig till Vett & Watt.


Hyresgäster lär sig spara
En särskild satsning kommer att göras i ett bostadskvarter inom det kommunala bostadsbolaget Hebygårdar, berättar Per Möller. Genom att redovisa energikostnaderna separat för varje lägenhet ska de som ingår i försöket stimuleras att minska sin energiförbrukning.
  – Dessa hyresgäster kommer att erbjudas Vett & Watt-utbildning för att lära sig att spara energi och därmed också pengar. Sen ska vi jämföra utfallet med andra bostadskvarter.


Solpaneler på Energirundan
En sätt att öka intresset för energifrågor i Heby är en ny verksamhet som kallas Energirundan, en variant av konstrundor och trädgårdsvisningar. Tanken är att under en lördag eller söndag låta privatpersoner runt om i kommunen visa upp solelanläggningar eller andra intressanta energi-
lösningar de har i sina hem.
  – Själv har jag beställt en solpanel och den visar jag gärna upp för andra när den är på plats, säger Per Möller.
Kjell Gustavsson
2012-11-28

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan